Staff

Biological Function
Biological Regulation
Professor
Shin-ichi ABE

Tokio TANI

Kunijiroh YOSHITAMA*

Hiroyoshi TAKANO

Susumu TAKIO**

Hisato SAITOU

Associate Professor
Takeshi KITANO Syunji IZUTA

Kazufumi TAKAMUNE*

Assistant Professor
Eiji SATOH Yoko TAKETOMI
Research Associate
Tomoko ANDOH*

Susumu TERAMOTO

Koh ETOU

Tatsuya TAJIMA

「*」 : Staff of Graduate School of Science and Technology
**」: Staff of Center for Marine Environment Studies

Aitsu Marine Station
Professor
Yasuhisa HENMI**
Associate Professor **

Office of Biological Science
Hiroshi SATOU