Toda Research Group|Department of Chemistry, Kumamoto University Analytical Chemistry, Atmospheric Chemistry, Environmental Chemistry

Kumamoto University

Members

アルバム

Staff

Professor Kei TODA
Associate prof. Shin-Ichi OHIRA
Assistant prof. Akira TANAKA

Students

Dr. TODA Dr. OHIRA Assist. Prof. TANAKA
D3 Kazutoshi HIROTA
D2 Edwin P. Koveke
M2 Afnan Abayazeed Md. Kyosuke KANEDA
Hiroka NISHIYAMA Nao NAKAMURA
M1 Yurika IMOTO
Kotaro INOUE
Masakazu IWASAKI
Shunsuke MIZOGUCHI
Shohei MIFUNE
B4 Daiki OKANE Mitsuki CHIBA Kazuho KADOTA
Kasumi MITSUISHI Aoi OTSUBO Sota KAMIHASHI
Kentaro SAEKI
Shohei WATANABE
PAGE TOP